STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95551 Ống nghiệm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/3012/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH M.D JAPAN Còn hiệu lực
06/01/2022

95552 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-051-2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

95553 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-050-2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

95554 Ống nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 221129/TBI04 Còn hiệu lực
10/01/2023

95555 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.22PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

95556 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED ongnghiemHDM Đã thu hồi
24/02/2023

95557 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED ongnghiemHDM2 Còn hiệu lực
20/07/2023

95558 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-006-2024 Còn hiệu lực
19/02/2024

95559 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-005-2024 Còn hiệu lực
19/02/2024

95560 Ống nghiệm EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021