STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95551 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0068a Còn hiệu lực
19/09/2022

95552 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0058a Còn hiệu lực
27/09/2022

95553 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0019 Còn hiệu lực
23/03/2022

95554 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0020 Còn hiệu lực
15/04/2022

95555 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3366/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

95556 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3368/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

95557 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3465/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

95558 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3471/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

95559 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3472/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

95560 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023