STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95581 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 30/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

95582 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 70/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
01/11/2022

95583 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0016 Còn hiệu lực
15/04/2022

95584 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng gắn sắt chưa bão hòa (UIBC) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0132 Còn hiệu lực
04/07/2023

95585 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng kết hợp thyroxine (TBC hay T4‑uptake) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3334/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

95586 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1787/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2021

95587 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2959/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

95588 Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3197/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

95589 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên HBs TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1572/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
01/04/2021

95590 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 68/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021