STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95591 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 76/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/10/2021

95592 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 23/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
30/08/2022

95593 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 29/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
09/09/2022

95594 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố Von Willebrand (vWF Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

95595 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand (VWF:Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

95596 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 07/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2021

95597 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (t-PSA) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

95598 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể IgE toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 254/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

95599 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1566/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/03/2021

95600 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1653/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021