STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95601 Ống thông tiểu bóng hơi Hematuria / All Silicone Hematuria Balloon Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

95602 Ống thông tiểu các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020019/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
17/03/2020

95603 Ống thông tiểu các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
25/03/2023

95604 Ống thông tiểu các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 06.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
15/08/2023

95605 Ống thông tiểu các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1877/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Còn hiệu lực
29/12/2020

95606 Ống thông tiểu các nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1867-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022

95607 Ống thông tiểu các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 01/MA-2023 Còn hiệu lực
15/07/2023

95608 Ống thông tiểu cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC 3010-16/AN-CB Còn hiệu lực
27/12/2023

95609 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 09/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Đã thu hồi
31/07/2019

95610 Ống thông tiểu có bóng foley silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 10/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
12/08/2019