STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95621 Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0131 Còn hiệu lực
04/07/2023

95622 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinkinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95623 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 229/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/07/2021

95624 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2704/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

95625 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 166/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/09/2022

95626 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3090/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

95627 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3091/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

95628 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3172/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

95629 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3176/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

95630 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023