STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95631 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3462/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

95632 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95633 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95634 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95635 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 63-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2023

95636 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CTn I TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95637 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cu (Đồng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 54/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
09/09/2021

95638 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1804/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

95639 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0043 Còn hiệu lực
20/02/2022

95640 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTi_0077 Còn hiệu lực
21/02/2023