STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95641 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0043 Còn hiệu lực
20/02/2022

95642 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTi_0077 Còn hiệu lực
21/02/2023

95643 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3533/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95644 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3620/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95645 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95646 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cys C TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95647 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2403/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95648 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3262/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

95649 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3265/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

95650 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cystatin C (Cys C) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 187/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022