STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95641 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

95642 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

95643 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

95644 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

95645 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

95646 Ống thông tiểu có bóng, làm từ nhựa Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

95647 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-01 Còn hiệu lực
14/04/2022

95648 Ống thông tiểu có cảm biến nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQ MQ/CKPL-07 Còn hiệu lực
13/02/2023

95649 Ống thông tiểu dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 1610_01/VBPL/NCMED Còn hiệu lực
16/10/2023

95650 Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 14,Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 16 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2951PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thành Vinh Còn hiệu lực
16/10/2019