STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95651 Test xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên vi khuẩn HP trong mẩu nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 0909/VBKQPL Còn hiệu lực
30/09/2022

95652 Test xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính nấm Candida trong mẫu dịch nhầy cổ tử cung (OTC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 0909/VBKQPL Còn hiệu lực
30/09/2022

95653 Test xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính nấm Candida trong mẫu dịch nhầy cổ tử cung (POC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ UNITEK 0909/VBKQPL Còn hiệu lực
30/09/2022

95654 Test xét nghiệm tinh trùng gắn kết HA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS032/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

95655 Test định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 1.12.18-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

95656 Test định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10A - PL -TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
23/06/2019

95657 Test định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10B-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019

95658 Test định lượng hỗ trợ chẩn đoán hoocmon, ung thư TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0044/Veda/PLTTB_PM Còn hiệu lực
26/06/2023

95659 Test định lượng hỗ trợ chẩn đoán khối u, ung thư TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0015/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
13/07/2023

95660 Test định lượng hỗ trợ chẩn đoán nội tiết - hormone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0014/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Đã thu hồi
13/07/2023