STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95661 Ống nghiệm lấy máu chân không glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191140 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/03/2020

95662 ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0108-0922/PL-HTM Còn hiệu lực
26/09/2022

95663 ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0054-0823/PL-HTM Còn hiệu lực
01/09/2023

95664 Ống nghiệm lấy máu chân không VATRACY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 42/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
13/10/2023

95665 Ống nghiệm lấy máu chân không vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018531 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
19/07/2019

95666 Ống nghiệm lấy máu chân không, không chứa chất chống đông (Disposable blood Collection tube plain tube vacuum) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 02/PL- NTT Còn hiệu lực
22/09/2022

95667 Ống nghiệm lấy máu FELIXA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 51/2023/WEM-LHSP Đã thu hồi
09/11/2023

95668 Ống nghiệm lấy máu mao mạch dùng cho hệ thống tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191454 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

95669 Ống nghiệm lấy máu Non-vacuum Blood Collection Tube TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 12.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
17/02/2021

95670 Ống nghiệm lấy mẫu phân người có nắp đâm xuyên TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 06/2024/PLA-IVD Còn hiệu lực
18/04/2024