STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95681 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

95682 THẠCH CAO NHA KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 012022PL/MC Còn hiệu lực
07/07/2022

95683 Thạch cao nha khoa Snow Rock TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021167/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
25/05/2021

95684 Thạch cao đổ khuôn TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 156-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
22/06/2019

95685 Thalassemia GenoArray Diagnostic Kit TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN Còn hiệu lực
06/01/2022

95686 THALASSEMIA GENOARRAY DIAGNOSTIC KIT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM TCBIO-PL-07072023 Còn hiệu lực
14/07/2023

95687 Thalassemia GenoArray Diagnostic Kit TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 310723-PL-TCBIO Còn hiệu lực
31/07/2023

95688 Thám châm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

95689 Thám châm nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 363-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
12/09/2019

95690 Thám châm nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 051-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019