STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95701 Thân của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

95702 Thân kéo phẫu thuật nội soi đơn cực dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 465/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

95703 Thân máy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 007-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Trần Lê Thanh Huyền Còn hiệu lực
19/02/2020

95704 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện thiết bị làm đẹp DERMAXEL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 045-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95705 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 044-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95706 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp ESKIMO MINI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 043-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95707 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp ZEMA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 043-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95708 Thân máy Thiết bị làm đẹp (phụ kiện đính kèm ) - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp BIOXEL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 045-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95709 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp Q-MASTER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 045-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95710 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đính kèm thiết bị làm đẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 092-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019