STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95711 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đính kèm thiết bị làm đẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 092-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

95712 Thân máy điều khiển trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 552/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

95713 Thân nối tay khoan mài nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thân nối tay khoan mài nội soi Đã thu hồi
16/11/2022

95714 Thân nối tay khoan mài nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 181/BB-RA-BPL Đã thu hồi
16/11/2022

95715 Thân nối tay khoan mài nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 181/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/11/2022

95716 Thân ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 173-ĐP/180000023/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
17/02/2020

95717 Thân ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

95718 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191443 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

95719 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200806 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

95720 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Đã thu hồi
30/12/2021