STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95751 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 01PLMK Còn hiệu lực
05/04/2023

95752 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 727/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
29/05/2021

95753 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 726/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
29/05/2021

95754 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

95755 Ống thông đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

95756 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

95757 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

95758 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1072/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

95759 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1073/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

95760 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 180/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/11/2022