STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95761 Test Tube ,Đầu côn ,Lam kính ,Que lấy bệnh phẩm,Centrifuge tube ,Needle Holder TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598-1CL25/6/19PL-TTDV Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Quân Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2020

95762 Test Tube Stopper (Nắp ống nghiệm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN, Còn hiệu lực
25/07/2019

95763 Test Urease xét nghiệm nhanh H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 55/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

95764 Test Viêm gan B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 01/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
17/06/2019

95765 Test xét nghiệm ANDiS FAST SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 01/2022/KQPL Đã thu hồi
12/05/2022

95766 Test xét nghiệm ANDiS FAST SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 02/2022/KQPL Còn hiệu lực
29/06/2022

95767 Test xét nghiệm HbA1c dùng cho máy CLOVER-A1c SELF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SB002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Còn hiệu lực
20/12/2019

95768 Test xét nghiệm HEV miễn dịch tự động : VIDAS Anti-HEV IgG ( HEVG ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 28 - PL -TTB/ BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
19/06/2019

95769 Test xét nghiệm HEV miễn dịch tự động : VIDAS Anti-HEV IgG ( HEVG ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12.12.18b.-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

95770 Test xét nghiệm HEV miễn dịch tự động : VIDAS Anti-HEV IgG ( HEVG ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 41 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
21/06/2019