STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95761 Ống thông tiểu nelaton TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

95762 Ống thông tiểu ngắt quăng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 01/2024/VKĐ Còn hiệu lực
26/03/2024

95763 Ống thông tiểu phủ silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 001-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

95764 Ống thông tiểu Rusch Foley Catheter, with Pre-connected Urinary Drainage System TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-047a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

95765 Ống thông tiểu Rusch Foley Catheter, with Pre-connected Urinary Drainage System TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-047b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

95766 Ống Thông Tiểu Silicone 2 Nhánh/ 3 Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Đã thu hồi
29/11/2021

95767 Ống Thông Tiểu Silicone 2 Nhánh/ 3 Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
30/11/2021

95768 Ống thông tiểu silicone có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 45/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
14/08/2020

95769 Ống thông tiểu Silicone có bóng (All Silicone Foley Balloon Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 66/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
27/05/2021

95770 Ống thông tiểu silicone Hemostatic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 57/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
10/12/2020