STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95811 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

95812 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 110622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

95813 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181218TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS Còn hiệu lực
27/06/2019

95814 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0219-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2020

95815 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181021-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

95816 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090523-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

95817 Qủa (Màng) lọc tách huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 030622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

95818 Quả (Màng) lọc thận nhân tạo HELBIO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT 200522-HDT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

95819 Quả bóp hút nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

95820 Quả bóp huyết áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1799-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022