STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95871 Quả lọc dịch cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 2/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

95872 Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 71/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020

95873 Quả lọc dịch và nước siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0452/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

95874 QUẢ LỌC DỊCH VÀ NƯỚC SIÊU SẠCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 18/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

95875 Quả lọc dịch và nước siêu sạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 196-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
31/10/2019

95876 Quả lọc dùng chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 436/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

95877 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 892/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/08/2021

95878 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1062/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

95879 Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 403/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/06/2023

95880 Qủa lọc hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0619-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
20/03/2020