STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95991 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLĐKLH Đã thu hồi
23/08/2023

95992 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

95993 Qủa lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 113/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

95994 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

95995 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

95996 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

95997 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

95998 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha Còn hiệu lực
08/04/2020

95999 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 792/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế An Pha Còn hiệu lực
02/06/2021

96000 Quả lọc máu rút nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 021.23/PL-TVME Còn hiệu lực
10/08/2023