STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96031 Ống thông tuần hoàn ngoài cô thể phủ Bioline TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 04.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023

96032 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể và phụ kiện (Origen Dual Lumen Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
11/07/2019

96033 Ống thông tưới hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.2/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/10/2022

96034 Ống thông tưới hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.2/122022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/03/2024

96035 Ống thông và dụng cụ đặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/560 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

96036 Ống thông và kim phá bao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2833PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

96037 Ống thông và kim phá bao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1010PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

96038 Ống thông và phụ kiện (Cannulas) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0031-2020/PL-MARA Văn phòng đại diện Arthrex Singapore, PTE., LTd tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/12/2020

96039 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT 001/20221101/PLTTBYT-SV Còn hiệu lực
01/11/2022

96040 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần VENISTAR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20231128/TT-PL Còn hiệu lực
28/11/2023