STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96041 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT 001/20221101/PLTTBYT-SV Còn hiệu lực
01/11/2022

96042 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần VENISTAR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20231128/TT-PL Còn hiệu lực
28/11/2023

96043 Ống thông vi mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 09/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
09/09/2020

96044 Ống thông Word, bóng nong tuyến ở hai bên âm đạo Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 178/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

96045 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

96046 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2606A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

96047 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 32/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

96048 Ống thông xi măng – Cement Cannula TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 01PLMK Còn hiệu lực
05/04/2023

96049 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 727/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
29/05/2021

96050 Ống thông đặt nội khí quản các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 726/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Còn hiệu lực
29/05/2021