STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96051 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200445 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
18/08/2020

96052 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1865 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

96053 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 817- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư DSC Việt Nam Còn hiệu lực
29/09/2020

96054 Ống Đặt Nội Khí Quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

96055 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181338 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

96056 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

96057 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 19321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

96058 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

96059 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

96060 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022