STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96061 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 25/PLTTB-HP Còn hiệu lực
08/09/2022

96062 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-14 Còn hiệu lực
12/12/2022

96063 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-26 Còn hiệu lực
24/02/2023

96064 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

96065 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA 02/2022/DOANGIA-KQPL-ĐNKQ Còn hiệu lực
22/05/2023

96066 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022/HK-CV Đã thu hồi
07/08/2023

96067 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022B/HK-CV Còn hiệu lực
07/08/2023

96068 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230912-003/PLGR/HK Đã thu hồi
14/10/2023

96069 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230912-003/PLGR/HK Còn hiệu lực
14/10/2023

96070 Ống đặt nội khí quản TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
31/10/2023