STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96081 Ống đặt nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 441/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
15/06/2020

96082 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191568 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

96083 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 039-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV TTBYT Huỳnh Duy Còn hiệu lực
08/07/2019

96084 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 664/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
17/01/2020

96085 Ống đặt nội khí quản có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

96086 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Đã thu hồi
19/10/2019

96087 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681_CL-PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
08/07/2021

96088 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681S CL19/8/19 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
12/07/2021

96089 Ống đặt nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2681SS CL19/8/19 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
19/07/2021

96090 Ống đặt nội khí quản có bóng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
04/05/2023