STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96091 Ống đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

96092 Ống đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

96093 Ống đặt nội khí quản dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-05 Còn hiệu lực
29/09/2022

96094 Ống đặt nội khí quản kép (Disposable Double Lumen Endobronchial Tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2020

96095 Ống đặt nội khí quản kép (Disposable Double Lumen Endobronchial Tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

96096 Ống đặt nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 441/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
15/06/2020

96097 Ống đặt nội khí quản không bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 664/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
17/01/2020

96098 Ống đặt nội khí quản không bóng, dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
09/07/2020

96099 Ống đặt nội khí quản không có bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 11/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
07/04/2021

96100 Ống đặt nội khí quản lò xo các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 22FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021