STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96101 Ống đặt nội khí quản loại cong RAE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1960/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

96102 Ống đặt nội khí quản silicon phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

96103 Ống đặt nội khí quản silicon có dây xoắn lò xo (không bóng cuff) , kích cỡ 3.0-7.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

96104 Ống đặt nội khí quản thông thường PVC (bóng cuff), kích cỡ 3.0-8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

96105 Ống đặt nội khí quản thông thường PVC (không bóng cuff) , kích cỡ 2.5-8.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
11/06/2021

96106 Ống đặt nội khí quản Univent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1547/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Tân Đại Thành Còn hiệu lực
04/02/2020

96107 Ống đặt nội khí quản Univent TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH 30-2024/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
02/02/2024

96108 Ống đặt nội khí quản đường miệng các số. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 20FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021

96109 Ống đặt nội khí quản đường miệng, mũi dùng 1 lần. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 26FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

96110 Ống đặt nội khí quản đường mũi các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 21FL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021