STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96121 Ống đệm mẫu phết âm đạo và cổ tử cung TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

96122 Ống đệm mẫu tế bào nhúng dịch TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220208-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
09/02/2022

96123 Ống đệm mẫu tế bào nhúng dịch TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220811-13.WHC/BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

96124 Ống định vị chân răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

96125 Ống định vị chân răng bằng kim loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

96126 Ống định vị chân răng hở đường kính 4,2mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

96127 Ống định vị chân răng hở đường kính 5,5mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

96128 Ống định vị chân răng đường kính 4,2mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

96129 Ống định vị chân răng đường kính 5,5mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

96130 Ống đỡ kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2172/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Còn hiệu lực
25/11/2021