STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96131 Ống đo lắng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 24/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
31/03/2021

96132 Ống đo lắng máu ESR Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 09/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
15/02/2020

96133 ỐNG ĐO LẮNG MÁU ESR TUBE TTBYT Loại A CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG DPC-02/2023 Còn hiệu lực
03/04/2023

96134 Ống đo lượng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 110/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

96135 Ống đỡ nội soi niệu quản ống mềm sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5652021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

96136 Ống đôi silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
02/03/2020

96137 Ống đơn nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/01/2023

96138 Ống đơn nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV01/PLTTBYT Đã thu hồi
19/01/2023

96139 Ống đơn nối dài 150cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN VTH2023_001REV02/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

96140 Ống đồng dẫn khí TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI ASTMEDI/PL-A/MUELLER Còn hiệu lực
13/02/2023