STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96141 Ống đồng dẫn khí y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04.2-TL/2019/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
04/09/2019

96142 Ống đồng dẫn khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 443/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT Còn hiệu lực
16/04/2021

96143 Ống đồng dẫn khí y tế (EN13348 - ống chuyên dùng cho y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC PL041123 Còn hiệu lực
09/11/2023

96144 Ống đồng khí y tế KEMBLA EN13348 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M 0308/2022/BPL-HTM Còn hiệu lực
15/08/2022

96145 Ống đong thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

96146 Ống đồng và các phụ kiện cho ống đồng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2436A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2022

96147 ống đồng và phụ kiện kết nối ống đồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 05/170000161/PCBPL-BYT CTY CP ARMEPHACO Còn hiệu lực
06/01/2021

96148 Ống đồng y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2421A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

96149 Ống đồng y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2419A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

96150 Ống đồng y tế và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1018 Còn hiệu lực
18/10/2023