STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96191 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 396/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/11/2021

96192 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
23/12/2021

96193 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AZ MEDICAL 01/AZMEDICAL Còn hiệu lực
20/05/2022

96194 ống đựng mẫu 14 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 735/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
14/07/2020

96195 Ống đựng mẫu 15 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 729A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
30/06/2020

96196 Ống đựng mẫu 50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 729/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
30/06/2020

96197 Ống đựng máu chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191322 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
12/11/2019

96198 Ống đựng máu chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191322 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
25/11/2019

96199 Ống đựng máu chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200740 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
01/12/2020

96200 Ống đựng máu chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200741 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
01/12/2020