STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96291 Ống thông nội khí quản; Bộ mở khí quản; Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 007 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019

96292 Ống thông nội phế quản Sheridan® Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-056/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

96293 Ống thông Nong Bóng Advance 18LP Low Profile PTA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED0820 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
15/09/2020

96294 Ống thông Nong Bóng Advance 35LP Low Profile PTA TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 51/MED0820 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
15/09/2020

96295 Ống thông nong rộng lòng động mạch bằng bóng qua da TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Armada_v1.0 Còn hiệu lực
27/10/2022

96296 Ống thông núm tá tràng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 44.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
16/12/2019

96297 Ống thông núm tá tràng (ERCP Catheter) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020 02/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
25/12/2020

96298 Ống Thông Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1548/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
15/10/2020

96299 Ống thông nước tiểu Latex Foley TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

96300 Ống thông nước tiểu Latex Foley TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023