STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96321 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0062/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

96322 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0061/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

96323 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0063/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

96324 Ống thông siêu âm tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 052KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2022

96325 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190688 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
28/08/2019

96326 ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1330 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

96327 Ống thông siêu nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181601 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
12/03/2021

96328 Ống thông siêu nhỏ sử dụng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

96329 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304 Đã thu hồi
02/08/2023

96330 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304-1 Còn hiệu lực
03/08/2023