STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96421 PG1502 Detection Kit (kit phát hiện gen kháng thuốc trong điều trị động kinh PG1502) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1138/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

96422 PG5801 Detection Kit (kit phát hiện gen kháng thuốc trong điều trị bệnh gout PG5801) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1138/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

96423 Phầm mềm Geri TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2103-CL_PL Văn Phòng Đại Diện Merck Export Gmbh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
22/12/2019

96424 Phần mềm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018240 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/11/2019

96425 Phần mềm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 082-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

96426 Phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán di căn não TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0048/THUYAN Còn hiệu lực
06/05/2023

96427 Phần mềm AI hỗ trợ dò tìm, phát hiện u bướu phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0052/THUYAN Còn hiệu lực
12/07/2023

96428 Phần mềm AI hỗ trợ phân tích hình thái tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0050/THUYAN Còn hiệu lực
26/05/2023

96429 Phần mềm an toàn thuốc của hệ thống bơm tiêm truyền TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 074-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

96430 Phần mềm bơm tiêm điện/ bơm truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL05/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019