STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96431 Phiến kính xét nghiệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC 04TPC/PLTBYT Còn hiệu lực
24/08/2022

96432 Phiến nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 178-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/02/2020

96433 Phiến nhựa dẻo PVC đã tráng phủ lớp màng Nitrocellulose, phun sẵn 2 vạch protein lên trên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 072021-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
28/07/2021

96434 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 13PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2019

96435 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GENESTORY 01/2023/GENESTORY Còn hiệu lực
27/07/2023

96436 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GENESTORY 01/2023/GENESTORY Còn hiệu lực
29/07/2023

96437 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-345/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2023

96438 Phim X Quang Y Tế Agfa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

96439 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Còn hiệu lực
01/08/2021

96440 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 427-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022