STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96551 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 15/2022/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
26/08/2022

96552 Phin Lọc Khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 005-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

96553 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 01/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
12/01/2023

96554 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-24 Còn hiệu lực
31/01/2023

96555 PHIN LỌC KHUẨN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0045-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

96556 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

96557 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220000375/PCBB-HN Còn hiệu lực
20/06/2023

96558 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

96559 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 003-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

96560 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230001831/PCBB-HN Còn hiệu lực
31/08/2023