STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96581 Que thử / Khay thử hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0024/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
13/12/2023

96582 Que thử / Khay thử hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán ung thư TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 038/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
05/01/2024

96583 Que thử / Khay thử hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0025/2023/VBCB-KHITC Còn hiệu lực
13/12/2023

96584 Que thử / Khay thử hỗ trợ xét nghiệm ký sinh trùng Malaria TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 036/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
05/01/2024

96585 Que thử / Khay thử hỗ trợ xét nghiệm virus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 037/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/01/2024

96586 Que thử / Khay thử hỗ trợ xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 033/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
21/12/2023

96587 Que thử A1Care (Sử dụng cho máy đo A1Care) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 09/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

96588 Que thử acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

96589 Que thử Al Care TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1804 PL-TTDV/170000027 Còn hiệu lực
13/05/2022

96590 Que thử axit uric dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023