STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96591 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 32-111019-SPIN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

96592 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191040 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
10/04/2020

96593 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 184/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

96594 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-150/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

96595 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-151/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

96596 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

96597 Que Thử Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 228/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
11/09/2020

96598 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1089 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

96599 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

96600 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022