STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96601 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (tên khác: Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 51-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

96602 Que thử xét nghiệm định lượng glucose (tên khác: Que thử đường huyết) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 52-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

96603 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2967/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

96604 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3874/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2023

96605 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3878/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

96606 Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin (PT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2450/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

96607 Que thử xét nghiệm định lượng đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3565/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

96608 Que thử xét nghiệm định tính AMP-MET(MAMP)-MOR-THC trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 10/DOA4.1AMP-NT-KQPL-KH Còn hiệu lực
28/12/2023

96609 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 005/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

96610 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023