STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96691 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 006PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

96692 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 09/CT-BPL Còn hiệu lực
23/08/2023

96693 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2908/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023

96694 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 2308/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
29/08/2023

96695 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

96696 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1109-CDP/AGM4000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

96697 Que thử đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3881/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

96698 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH - H29-211229-0012 Còn hiệu lực
06/12/2023

96699 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 02/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

96700 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023