STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96741 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED 36/2024/CV-TM Còn hiệu lực
31/05/2024

96742 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/06/2022

96743 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 11/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
28/06/2022

96744 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-74/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

96745 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 14-2023/PL-PT Đã thu hồi
15/03/2023

96746 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-73/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023

96747 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-73/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023

96748 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 23-2023/PL-PT Đã thu hồi
21/03/2023

96749 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 17-2023/PL-PT Đã thu hồi
21/03/2023

96750 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 39-2023/PL-PT Đã thu hồi
23/03/2023