STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96761 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 003-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

96762 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230001831/PCBB-HN Còn hiệu lực
31/08/2023

96763 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 29.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
11/10/2023

96764 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 24/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

96765 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 13112023.2/PL Phin lọc khuẩn Còn hiệu lực
13/11/2023

96766 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 80/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
20/12/2023

96767 Phịn lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 142023/KQPL-ĐHV Còn hiệu lực
22/12/2023

96768 Phin lọc khuẩn (HME) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021068/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

96769 Phin lọc khuẩn 1 chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 03/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2019

96770 Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019