STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96821 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 06/2022-VHG-JINDELL Đã thu hồi
19/07/2022

96822 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 11/2022-VHG-JINDELL Đã thu hồi
20/09/2022

96823 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 02/2023-VHG-JINDELL Còn hiệu lực
16/05/2023

96824 Thiết bị nhận diện khuôn mặt kèm đo nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 545.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS Còn hiệu lực
10/10/2020

96825 Thiết bị nhận tín hiệu không dây từ dây đo áp lực TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

96826 Thiết Bị Nhiệt Lạnh Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

96827 Thiết Bị Nhiệt Nóng Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

96828 Thiết bị nhiệt nóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2786A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

96829 Thiết bị nhiệt trị liệu cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 080519MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
29/07/2019

96830 Thiết bị nội soi bàng quang và buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-026-2023 Còn hiệu lực
30/10/2023