STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96881 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme NSE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2488/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

96882 Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme PGP9.5 (UCH-L1) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3594/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

96883 Thuốc thử xét nghiệm định tính ERG thể hoang dại (wildtype) và ERG biến thể cắt ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2476/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

96884 Thuốc thử xét nghiệm định tính fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3518/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

96885 Thuốc thử xét nghiệm định tính FOLR1 (dòng FOLR1-2.1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3768/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

96886 Thuốc thử xét nghiệm định tính FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2535/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

96887 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220221-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

96888 Thuốc thử xét nghiệm định tính gen mã hóa tạo độc tố B của Clostridioides difficile (tcdB) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-11.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

96889 Thuốc thử xét nghiệm định tính globulin chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3519/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

96890 Thuốc thử xét nghiệm định tính globulin chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3520/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023