STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96921 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-064/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/09/2023

96922 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A và B (ABO3) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 49LH/PL-2022 Còn hiệu lực
30/03/2022

96923 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A1 trong hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-261/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/09/2022

96924 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B (ABO2) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 45LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022

96925 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2086/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

96926 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 41LH/PL-2022 Còn hiệu lực
22/03/2022

96927 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 55LH/PL-2022 Còn hiệu lực
06/04/2022

96928 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-062/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/08/2023

96929 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

96930 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên màng tế bào biểu mô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2448/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022