STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96931 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-062/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/08/2023

96932 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

96933 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên màng tế bào biểu mô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2448/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

96934 Thuốc thử xét nghiệm đinh tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Tên Sản phẩm theo Thông Tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015: Hóa chất chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 46/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

96935 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể estrogen (ER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2432/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

96936 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể estrogen (ER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2433/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

96937 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2431/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

96938 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2434/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

96939 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên ty thể của tế bào gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2546/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

96940 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4061-7 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021