STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96951 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 187/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

96952 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 188/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

96953 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 266/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

96954 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 269/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

96955 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể HIT-IgG (PF4-H) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

96956 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1442/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
10/03/2021

96957 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1440/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
03/03/2021

96958 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/ IgM kháng vi rút Dengue TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK30_v01 Còn hiệu lực
03/07/2023

96959 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1444/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
12/03/2021

96960 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1445/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
12/03/2021