STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96961 Phin lọc khuẩn SAMBRUS-V (Phin lọc vi khuẩn – virus SAMBRUS-V, Phin lọc khuẩn loại ba chức năng SAMBRUS-V) (SAMBRUS-V Breathing Filter (SAMBRUS-V Bacterial – Viral Filter, SAMBRUS-V Heat Moisture Exchange Filter) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

96962 Phin lọc khuẩn và lọc virut TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

96963 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

96964 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

96965 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003053/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

96966 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 052023/KQPL-ĐHV Còn hiệu lực
11/05/2023

96967 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp, dụng cụ dùng một lần (Disposable Breathing Filter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI QN-001-SD-LKDCNHH Còn hiệu lực
28/12/2023

96968 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-150/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/09/2021

96969 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm cho trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-009/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/03/2021

96970 Phin lọc khuẩn-vi rút/ ấm-ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0059-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2023