STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96991 Phin lọc vi khuẩn – virus loại HEPA, dùng một lần Bacterial - Viral HEPA filter, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/08/2019

96992 Phin lọc vi khuẩn, vi rút TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT 17/2022/PL/NV Còn hiệu lực
15/01/2023

96993 Phin lọc vi khuẩn/ vi rút/ ấm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0034-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

96994 Phin lọc vi khuẩn/ virus có nắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

96995 Phin lọc vi khuẩn/ virus HEPA có nắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

96996 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho người lớn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

96997 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho trẻ em TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

96998 Phin lọc vi khuẩn/ virus HME có nắp, dùng cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

96999 Phin lọc vô khuẩn đầu vòi rửa tay T-Safe Tap, tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 57/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C Còn hiệu lực
24/07/2019

97000 Phin lọc vô khuẩn đầu vòi tắm T-Safe Shower, tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 57/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C Còn hiệu lực
24/07/2019