STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97001 Ống thông chuẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 852/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

97002 Ống thông chuẩn đoán có bóng Balloon Wedge Pressure Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-011/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xin Đã thu hồi
27/06/2019

97003 Ống thông chuẩn đoán mạch máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0013PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

97004 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 08122022/CLEARCATH/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

97005 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/12122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

97006 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/14122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
14/12/2022

97007 Ống thông chụp ảnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0060/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/10/2020

97008 Ống thông chụp cắt lớp quang học lòng mạch máu TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Dragonflyopstar_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

97009 Ống thông chụp chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 01/SUNGJIN/CVS Còn hiệu lực
13/09/2023

97010 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 004KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
17/06/2019