STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97031 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi rút đường ruột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210734 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

97032 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi sinh vật gây viêm âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210751 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đã thu hồi
12/10/2021

97033 Thuốc thử xét nghiệm định tính vi sinh vật ưa bạc (argyrophilic) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3071/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

97034 Thuốc thử xét nghiệm định tính vimentin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2445/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

97035 Thuốc thử xét nghiệm định tính vùng tận cùng C của các protein kinase A, B và C của thụ thể tropomyosin (TRK) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3511/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

97036 Thuốc thử xét nghiệm định tính xác định nhóm kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210428-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
29/06/2021

97037 Thuốc thử xét nghiệm định tính yếu tố phiên mã tuyến giáp 1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2453/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

97038 Thuốc thử xét nghiệm định tính yếu tố phiên mã tuyến giáp 1 (Thyroid transcription factor-1 (TTF-1)) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3405/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

97039 Thuốc thử xét nghiệm định tính đồng thời tác nhân gây bệnh đường hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-004-0623 Còn hiệu lực
02/06/2023

97040 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến 16 gene ung thư bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ENT-001-240223 Còn hiệu lực
30/05/2023