STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97041 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến BRCA bằng giải trình tự gen thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC NgeneBio-002-23032022 Đã thu hồi
23/03/2022

97042 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến BRCA bằng giải trình tự gen thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC NGB-002-080422 Còn hiệu lực
09/05/2022

97043 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến D13S319/13q34 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N37-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97044 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến D7S486/CEP 7 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N07-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97045 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến D7S522/CEP 7 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N08-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97046 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến di truyền gây bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH YAN-001-0923 Còn hiệu lực
25/09/2023

97047 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen BCR/ABL TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L55-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97048 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen BCR/ABL TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L10-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97049 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen EGR1 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L68-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97050 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen ETV6 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-4N09-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023