STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97041 Phụ kiện cho hệ thống Laser nội tĩnh mạch: Sợi đốt cho hệ thống laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 03/2023/BPL Còn hiệu lực
18/05/2023

97042 Phụ kiện cho hệ thống Robot định vị và định hướng trong điều trị ung thư TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 06/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

97043 Phụ kiện cho hệ thống Robot định vị và định hướng trong điều trị ung thư: Dẫn hướng kim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 01/2023/BPL Còn hiệu lực
05/05/2023

97044 PHỤ KIỆN CHO HỘP HẤP DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG 12PL-HD/ 180000007/PCBPLBYT Còn hiệu lực
19/04/2023

97045 Phụ kiện cho Máy phá rung tim (M2) - Cảm biết đo nhiệt độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 16/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
10/06/2022

97046 Phụ kiện cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 242 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
17/03/2020

97047 Phụ kiện cho máy trộn tế bào gốc với chất bảo quản và rã đông tự động: Dây nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1261/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

97048 Phụ kiện chuyển chất lỏng trong xử lý mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 05/PLTTBYT/BIO-ORIGEN Còn hiệu lực
04/07/2022

97049 Phụ kiện chuyên dụng cho thiết bị điện cực ốc tai CI600 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3891 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
25/06/2021

97050 Phụ kiện của Bộ dây truyền dịch không kim bao gồm: -Bộ bầu 2 ngã – Chamber F without Filter - Nút điều chỉnh lượng nước – Blue wheel of regulator - Buồng điều chỉnh lượng nước –White part - Ống nối to – Rubber TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 408-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Đức Ân Còn hiệu lực
06/09/2019