STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97081 Thuốc thử xét nghiệm định tính α-methylacyl-CoA racemase (p504s) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3649/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2023

97082 Thuốc thử xét nghiệm định tính/định lượng DNA do phòng thí nghiệm phát triển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-07-09/2022/PL Còn hiệu lực
07/04/2023

97083 Thuốc thử xét nghiệm định tính/định lượng RNA do phòng thí nghiệm phát triển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-07-09/2022/PL Còn hiệu lực
07/04/2023

97084 Thuốc thử xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 17/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
13/12/2022

97085 Thuốc thử xét nghiệm đông máu định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 14/2022/pl-au Còn hiệu lực
11/10/2022

97086 Thuốc thử xét nghiệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở bệnh nhân mắc lơ xê mi kinh dòng lympho B (CLL) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/11/2021

97087 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 04-TC-SARV/200000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Còn hiệu lực
10/01/2022

97088 Thuốc thử xét nghiệm đường huyết trong máu bằng phương pháp Hexokinase. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

97089 Thuốc thử xử lý mẫu FISH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NEXT GENE 002.1222/PKD.BPL.NGS Còn hiệu lực
09/05/2023

97090 Thuốc thử y tế chạy cho Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 531/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
22/06/2020